Ortaklık Yapısı

 

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler (*)

Pay SahibiPay Tutarı (TL)Pay Oranı (%)
Quick Sigorta AŞ

535.914.339

64,80

Corpus Sigorta AŞ

104.133.400

12,59

Diğer

186.952.261

22,61

Toplam

827.000.000

100,00

 

(*) 31.03.2024 tarihli ortaklık yapısıdır. Ortaklı Yapısı Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yayımlanan Şirketimiz KAP Genel Bilgiler Sayfasındaki veriler çerçevesinde 3’er aylık dönemler itibarıyla güncellenmektedir. 

Şirketimizin güncel ortaklık yapısına MHR GYO KAP Genel Bilgiler sayfasından erişebilirsiniz.