Sürekli Bilgilendirme Formu

Son Güncelleme Tarihi:    31/12/2023

Halka Arz Tarihi:                 18/10/2023

 

Şirket Genel Bilgileri

 

Şirketin Ünvanı

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Kuruluş Tarihi

11.10.2011

Mersis No

0008 0778 1900 0011

Ticaret Sicil Memurluğu ve Sicil No

İstanbul / 793083-0

Vergi Dairesi Adı ve Vergi No

Kozyatağı VD / 0080778190

Sermaye Türü

Kayıtlı

Kayıtlı Sermaye Tavanı

3.000.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye

827.000.000 TL

Bağımsız Denetim Kuruluşu Ünvanı

RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ

Bağımsız Denetim Kuruluşu Adresi

Maslak, Office Building, Sümer Sokağı No:4, 34485 Sarıyer/İstanbul

Kep Adresi

 mhrgayrimenkul@hs03.kep.tr

 

 

Portföy Dağılımı

30.09.2023

 

Gayrimenkuller

2.880.980.000 TL

Para ve Sermaye Piyasası Araçları

211.558.796 TL

Diğer Varlıklar

8.480.763 TL

Toplam

3.101.019.599 TL


 

30.09.2023 Ortaklık Net Aktif Değeri

3.101.019.559 TL

30.09.2023  Birim Pay Başına Toplam Değeri

3,75 TL

Halka Arz Fiyatı

4,30 TL

 

 

Ortaklık ve Sermaye Yapısı (*)

 

Ortağın Ticaret Unvanı

Sermayedeki Payı(TL)

Sermayedeki Payı(%)

Quick Sigorta AŞ

535.810.219

64,79

Corpus Sigorta AŞ

104.133.400

12,59

Diğer

187.056.381

22,62

Toplam

827.000.000

100

(*) Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

 

(*) 31.12.2023 tarihli ortaklık yapısıdır. Ortaklı Yapısı Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu 
aracılığıyla yayımlanan Şirketimiz KAP Genel Bilgiler Sayfasındaki veriler çerçevesinde 3’er aylık dönemler itibarıyla güncellenmektedir.
Şirketimizin güncel ortaklık yapısına MHR GYO KAP Genel Bilgiler sayfasından erişebilirsiniz.   

 

İmtiyazlar Hakkında Bilgi:

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda 3 yönetim kurulu üyesi, 6 veya 7 üyeden oluşması durumunda 4 yönetim kurulu üyesi, 8 veya 9 üyeden oluşması durumunda 5 yönetim kurulu üyesi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, bağımsız adaylar da dahil olmak üzere diğer adaylar ise A ve B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri arasından genel kurul tarafından seçilir.